Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

O nas

IMG_7062.jpgWydział Nauk Historycznych UMK uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór na dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków i uczelni, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej w instytucji oraz organizacji, oraz wdrażania i kontroli polityki bezpieczeństwa informacji.

Oferta dydaktyczna kierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, pracowników kancelarii, biur i sekretariatów oraz archiwów bieżących i składnic akt, osób zatrudnionych w pionach cywilnych służb mundurowych, urzędników administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za prawidłowy obieg informacji i tajemnice prawnie chronione.

Przygotowanie w zakresie znajomości dokumentacji niejawnej, zasad jej tworzenia, obiegu, archiwizacji i brakowania, funkcjonowania kancelarii tajnych i pionu ochrony informacji, oprócz pogłębienia świadomości w zakresie zagrożeń i środków ochrony informacji, da absolwentowi studiów dodatkowe kwalifikacje niezmiernie dzisiaj ważne i pożądane na rynku pracy.

Pragniemy dodać, że istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników kancelarii jawnych i tajnych, urzędników świadomych odnośnie do potrzeby ochrony informacji, zarówno w instytucjach cywilnych, jak i służbach mundurowych.

Zapewniamy, że zajęcia będą prowadzić znani i cenieni specjaliści w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych, w tym także doświadczeni praktycy.

Gorąco zapraszamy na nasze Studium podyplomowe!!! Warto poszerzać i różnicować dotychczas nabytą wiedzę.

Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych